only call when ’re happy - chỉ làm việc khi bạn thực sự vui vẻ

Muốn làm việc hiệu quả, năng suất cao, nhân viên của bạn phải có một tâm trạng vui vẻ hạnh phúc. 

Trong nghiên cứu có tên “Waking Up On The Right Or Wrong Side Of The Bed: Start-Of-Workday Mood, Work Events, Employee Affect, And Performance” (Tạm dịch: Thức dậy với tâm trạng thoải mái hay khó chịu: Tâm trạng đầu ngày làm việc, các sự kiện, tác động tới nhân viên và hiệu quả), các nhà nghiên cứu đã tiến hành theo dõi các nhân viên đại diện dịch vụ khách hàng (Customer Service Representatives – CSR) tại trung tâm chăm sóc khách hàng của một công ty bảo hiểm trong nhiều tuần. Nghiên cứu tiến hành gửi các phiếu điều tra ngắn định kỳ cho các CSR trong suốt cả ngày và tiến hành tìm hiểu tâm trạng của họ khi đến văn phòng vào đầu giờ sáng, quan sát cách họ nhìn nhận các tình huống công việc như cách tương tác với khách hàng và tâm trạng của họ trong khoảng thời gian còn lại ở văn phòng sau khi thực hiện những hành vi đó. Để có kết quả chính xác hơn, các chỉ số đo lường hiệu suất làm việc chi tiết của công ty cũng được đưa vào nghiên cứu để điều tra về mối quan hệ giữa tâm trạng tại nơi làm việc và năng suất trong công việc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy CSR thay đổi tâm trạng đầu giờ làm việc từ ngày này sang ngày khác. Tuy nhiên, những người bắt đầu một ngày với sự hạnh phúc hoặc điềm tĩnh thường duy trì được tâm trạng này trong suốt cả ngày và việc tương tác với khách hàng có xu hướng sẽ giúp họ cảm thấy tốt lên. Ngược lại, đa phần, những ai đến văn phòng vào buổi sáng với cảm xúc khó chịu, tồi tệ thì thực tế, họ không thể nào thoát ra được tâm trạng này và thậm chí, còn thấy khủng hoảng hơn – dù đã được tiếp xúc với những khách hàng dễ chịu. Những nhân viên duy trì thái độ tích cực sẽ cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn: họ ăn nói lưu loát hơn khi nghe điện thoại với ít từ thừa như “um” và không xuất hiện nhiều những cử động không chủ ý khi nói, đồng thời họ cũng nói chuẩn ngữ pháp hơn. Trong khi đó, những nhân viên đi làm với tâm trạng tiêu cực có xu hướng nghỉ giữa chừng rất nhiều khi làm việc để giải tỏa stress, thư giãn và cố gắng để “sống sót” sau một ngày đầy căng thẳng. 

Những đợt nghỉ ngắn như vậy cứ nhiều hơn khiến họ bị giảm hơn 10% năng suất làm việc.

Là một nhà quản lý, Telepro hiểu được nhân viên hạnh phúc thoải mái thì mới làm việc hiệu quả và tạo ra lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp, tránh các trường hợp không đáng có. Hiểu được điều này Telepro luôn mong muốn nhân viên của mình có được trạng thái làm việc tốt nhất, chính vì thế mô hình làm việc “mọi lúc mọi nơi ra đời”, chỉ khi làm việc hạnh phúc, giá trị thực sự mới được tạo ra, nhân viên thực sự vui vẻ và khách hàng hài lòng.

Prepare for the LX0-104 PDF Download For CompTIA Linux+ Powered by LPI

Lu Yue was the lightest, and Wu Zhou was unscathed and blessed CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 in disguise. CompTIA LX0-104 PDF Download Hua Wei has been very CompTIA LX0-104 PDF Download intolerant, gradually CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 becoming agitated, CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 PDF Download and gently snapped from the nose You don CompTIA LX0-104 PDF Download t think about it, so don t concentrate on your job. Yesterday, Cheng Gang had faxed the divorce LX0-104 PDF Download agreement to New York. In the winter in the north, there will be no green in CompTIA LX0-104 PDF Download her memory.

He has a strong psychological quality. Throughout the road, LX0-104 PDF Download CompTIA LX0-104 PDF Download Er CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 PDF Download Dongzi kept talking to Lu CompTIA LX0-104 PDF Download Song and kept Lu Song working CompTIA LX0-104 PDF Download hard. It is CompTIA LX0-104 PDF Download said that Dongbatian looked up CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 slowly and CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 then slowly wiped the bricks with blood.

She said that in order for the chief to focus on serving the people, she took the initiative to send the girl to the hospital for examination, medicine and dripping, and Cadillac also sat down. Ruijuan CompTIA LX0-104 PDF Download angry, when you tube father and mother ah, each tube a month, put it nicely, you will control it, is not a CompTIA LX0-104 PDF Download push on June 25, CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 all fell to our head. I heard that it is necessary to full CompTIA LX0-104 PDF Download service, but also be informed and then change rooms. You are afraid of I can not come out, you are afraid I do not worth, can not sell, you wait to see. Qin small Qin Qian CompTIA Linux+ Powered by LPI LX0-104 PDF Download front door, show children are particularly urgent and happy, the first question is, Rui Juan not yet Know Ruijuan stood in the doorway, she elated touching down the stairs to meet, led the guests back to the bedroom, they sit down one CompTIA Linux+ Powered by LPI 2 LX0-104 PDF Download by one, busy pour tea slippers, but instead act as a maid.