[Câu chuyện của tôi] NGHỀ TELESALES CÔNG NGHỆ - LÀM VIỆC KHÔNG CHỈ VÌ NHIỆM VỤ, MÀ CÒN VÌ TÌNH YÊU

    

They greatly praised this article People s policies are used well.Those 98-365 Real Exam Questions And Answers few words are a good thing to remember, unfortunately there has been no chance to Windows Server Administration Fundamentals use policies, but this is a rare opportunity to learn from the experience of the South. He Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers returned taxi for her Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers car, accompany her to play, spend the night a few nights per night. Many times beforehand, they visited and went to Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers work on site.Therefore, Inscription inscription with congratulatory message. As the recruit of cannon Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers fodder on the battlefield, they dared Microsoft IT Infrastructure 98-365 to give their lives to their elders.

Hu Shiling did not answer. If you dare to do it, I will discount your legs At this time, the cotton Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers curtain of the house was opened again, and a thin 98-365 Real Exam Questions And Answers tall man was rushed out, dragging a shovel and rushing straight toward the gate. Now Liu Haizhu Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers is repairing bicycles Microsoft IT Infrastructure 98-365 on the street, if it happens occasionally One or two Windows Server Administration Fundamentals Microsoft IT Infrastructure 98-365 Real Exam Questions And Answers unreasonable ones will not go to theory, it is simply a change. Oh You fucking Your mouth is clean I fuck

Confucius has three thousand disciples and seventy two Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers sages. Is there a bicycle repair on the 98-365 Real Exam Questions And Answers street 98-365 Real Exam Questions And Answers Let s go, I saw one of you when I rode Windows Server Administration Fundamentals your bicycle to the street today. Zhou Meng cried again. In the Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers night, Feng Microsoft 98-365 Real Exam Questions And Answers Erzi and Zhou Meng slept on the same single bed, licking Zhou Microsoft IT Infrastructure 98-365 Meng s smooth and jade body, Feng Erzi was on the verge of collapse and trembled. There is no one in the entire yard who will give Lin San a frame.

[Câu chuyện của tôi] NGHỀ TELESALES CÔNG NGHỆ – LÀM VIỆC KHÔNG CHỈ VÌ NHIỆM VỤ, MÀ CÒN VÌ TÌNH YÊU

Nếu không tận tay cầm chiếc điện thoại lên gọi, ít ai hiểu được những vất vả, áp lực của nghề telesales. Khó khăn là vậy nhưng nhiều người vẫn tận tụy, gắn bó với công việc suốt nhiều năm liền vì một lý do từ sâu thẳm trong tim.

“Tình yêu” không chỉ là yêu nghề

Chị NTT. Thanh từng chia sẻ với Telepro: “Mẹ vì sinh con nên phải tạm nghỉ việc làm ở văn phòng, ở nhà chăm con, quán xuyến việc nhà. Muốn kiếm chút tiền bỉm sữa cho con, hằng ngày, nhân lúc rảnh rỗi như khi con ngủ, khi việc nhà đã xong, mẹ tranh thủ vào app Telepro làm telesales. Mới đầu số tiền cũng không đáng là bao, rồi số tiền kiếm được ngày càng tăng, mẹ dần dần trở nên yêu công việc này, telesale trong lúc rảnh rỗi gần như trở thành thói quen…

Làm telesales của Telepro vài tháng nay, thú thực tôi cảm thấy rất thoải mái, vì tôi hoàn toàn chủ động được thời gian của mình. Mỗi cuộc gọi với mẹ là một bài học quý giá.

Có nhiều lí do để mẹ yêu nghề telesales, nhưng lí do lớn nhất là…

Chỉ có khi trải qua được những áp lực của nghề, mới có thể thấu hiểu cho vất vả của nghề telesales. Nhưng mẹ làm cũng là vì con cái, vì gia đình. Chứng kiến con lớn lên từng ngày, mẹ chỉ mong thu nhập đủ cho con học tập và lớn lên mạnh khoẻ.” – Chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh cũng như rất nhiều bà mẹ trẻ khác, họ rất mong muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh khi ở nhà chăm con, mà không bị mang tiếng là “ăn bám” chồng.

Chính vì vậy mà Telepro ra đời với sứ mệnh tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đối tượng trên khắp cả nước có mong muốn tìm kiếm công việc làm thêm như sinh viên, mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng… Thu nhập hợp pháp được tính trên mỗi cuộc gọi kết nối thành công. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được 60-110k/giờ với Telepro mà không cần phải đến văn phòng, không áp lực KPI. Thời gian, không gian làm việc cũng hoàn toàn “free” theo lịch của bạn.

Với Telepro, cứ rảnh là gọi, cứ gọi là có tiền.

Nếu không tận tay cầm chiếc điện thoại lên gọi, ít ai hiểu được những vất vả, áp lực của nghề telesales. Khó khăn là vậy nhưng nhiều người vẫn tận tụy, gắn bó với công việc suốt nhiều năm liền vì một lý do từ sâu thẳm trong tim.

“Tình yêu” không chỉ là yêu nghề

Chị NT. Thanh từng chia sẻ với Telepro: “Mẹ vì sinh con nên phải tạm nghỉ việc làm ở văn phòng, ở nhà chăm con, quán xuyến việc nhà. Muốn kiếm chút tiền bỉm sữa cho con, hằng ngày, nhân lúc rảnh rỗi như khi con ngủ, khi việc nhà đã xong, mẹ tranh thủ vào app Telepro làm telesales. Mới đầu số tiền cũng không đáng là bao, rồi số tiền kiếm được ngày càng tăng, mẹ dần dần trở nên yêu công việc này, telesale trong lúc rảnh rỗi gần như trở thành thói quen…

Làm telesales của Telepro vài tháng nay, thú thực tôi cảm thấy rất thoải mái, vì tôi hoàn toàn chủ động được thời gian của mình. Mỗi cuộc gọi với mẹ là một bài học quý giá.

Có nhiều lí do để mẹ yêu nghề telesales, nhưng lí do lớn nhất là…

Chỉ có khi trải qua được những áp lực của nghề, mới có thể thấu hiểu cho vất vả của nghề telesales. Nhưng mẹ làm cũng là vì con cái, vì gia đình. Chứng kiến con lớn lên từng ngày, mẹ chỉ mong thu nhập đủ cho con học tập và lớn lên mạnh khoẻ.” – Chị Thanh chia sẻ.

Chị Thanh cũng như rất nhiều bà mẹ trẻ khác, họ rất mong muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh khi ở nhà chăm con, mà không bị mang tiếng là “ăn bám” chồng.

Chính vì vậy mà Telepro ra đời với sứ mệnh tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đối tượng trên khắp cả nước có mong muốn tìm kiếm công việc làm thêm như sinh viên, mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng… Thu nhập hợp pháp được tính trên mỗi cuộc gọi kết nối thành công. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được 60-110k/giờ mà không cần phải đến văn phòng, không áp lực KPI. Thời gian, không gian làm việc cũng hoàn toàn “free” theo lịch của bạn.

Với Telepro, cứ rảnh là gọi, cứ gọi là có tiền.

Tìm hiểu thêm và cùng gia nhập đội ngũ 15.000+ tư vấn viên công nghệ của Telepro TẠI ĐÂY.