EBOOK: CẨM NANG VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Nhằm giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nắm vững các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc hoạt động của doanh nghiệp, VCCI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã xuất bản cuốn Ebook “Cẩm nang Văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp”.

Lý giải cho việc ra đời cuốn sách này, VCCI cho rằng, ngày nay, hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam đã được xây dựng tương đối đồng bộ và đang ngày một hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, việc tiếp cận các văn bản pháp luật kịp thời đầy đủ vẫn là một vấn đề khó khăn đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xa xôi, hẻo lánh.

Do đó, trong cuốn sách điện tử này, VCCI đã tập hợp các văn bản pháp quy của gần 50 bộ Luật, Luật có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp và sắp xếp thành 41 thư mục chính để thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu. VCCI tin tưởng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho mỗi doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp.

>> Tải về tại đây

> >Tìm hiểu thêm về Telepro