Công nghệ

060419-Cong-nghhe-speech-to-text 2

SPEECH TO TEXT – THÀNH TỰU VĨ ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ AI

Bước vào kỷ nguyên 4.0 vơi sự phát triển vũ bão của công nghệ. Speech to text ra đời thực sự đã mở ra một cơ hội lớn cho ngành truyền thống. Đặc biệt rất nhiều công ty đã ứng dụng công nghệ này vào mảng quảng bá để tiếp cận khách hàng.