Sales & Marketing

180619-Nhân-viên-bạn-đã-biết-cách-bán-hàng-qua-điện-thoại-như-Donald-Trump

Nhân viên bạn đã biết cách bán hàng qua điện thoại như Donald Trump?

Trước khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông chủ nhà Trắng là một tỉ phú, một nhà kinh doanh thực thụ. Dưới đây là 3 kỹ năng nghe điện thoại của Donald Trump mà nhân viên của bạn có thể học theo để việc bán hàng qua điện thoại đạt hiệu quả.