Telesales, Telemarketing - con át chủ bài trong truyền thông mùa cao điểm